Grunnleggende norsk (NOR07‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter nivå 2

 • delta i samtaler om hverdagslige og faglige kjente emner
 • forstå og samtale om hovedinnholdet i muntlige tekster
 • uttale ord og setninger på en forståelig måte med funksjonell bruk av trykk og intonasjon
 • bruke et egnet ordforråd for kjente faglige emner
 • gi uttrykk for egne meninger skriftlig og muntlig
 • bruke grunnleggende regler for norsk rettskriving, formverk og setningsstruktur
 • bruke strategier som støtter innlæring av språklig innhold, form og bruk i norsk
 • bruke hele sin samlede språkkompetanse i eget læringsarbeid
 • lese og formidle innholdet i ulike skjønnlitterære og faglige tekster
 • lese enkle tabeller og grafiske framstillinger
 • forstå og bruke tall og grunnleggende matematiske begreper
 • skrive og strukturere ulike tekster
 • bruke digitale ressurser og verktøy i kommunikasjon og læringsarbeid
 • samtale om hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger
 • samtale om språklig variasjon og mangfold i Norge
 • beskrive kunst- og kulturuttrykk fra ulike land og kulturer og samtale om likheter og forskjeller

Underveisvurdering