Fagets relevans og sentrale verdierGrunnleggende norsk (NOR07‑02)