Grunnleggende norsk (NOR07‑02)
Kjerneelementer

Ingen valgte

Muntlig kommunikasjon

Språklæring

Lesing

Skriftlig tekstskaping

Språk og teknologi

Språklig og kulturelt mangfold