Musikk (MUS01‑02)
Kjerneelement

Utøve musikk

Lage musikk

Oppleve musikk

Kulturforståing