Musikk (MUS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

 • utøve og utforske
  eit repertoar av songar og dansar frå ulike musikkulturar, inkludert samisk musikkultur
 • synge og spele på instrument åleine og saman med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
 • eksperimenter med rytmar, melodiar og andre grunnelement, setje saman mønster til komposisjonar, òg ved bruk av digitale verktøy, og beskrive
  arbeidsprosessar og resultat
 • formidle eigne musikkopplevingar og beskriver bruk av musikalske verkemiddel ved hjelp av enkle fagomgrep
 • samtale om og reflektere
  over korleis musikk skaper stemning når han blir brukt i ulike sosiale samanhengar

Undervegsvurdering