Musikk (MUS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 4. trinn

  • utøve og utforske eit repertoar av songar og dansar frå ulike musikkulturar, inkludert samisk musikkultur
  • synge og spele på instrument åleine og saman med andre ved bruk av gehør og enkel notasjon
  • eksperimenter med rytmar, melodiar og andre grunnelement, setje saman mønster til komposisjonar, òg ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosessar og resultat
  • formidle eigne musikkopplevingar og beskriver bruk av musikalske verkemiddel ved hjelp av enkle fagomgrep
  • samtale om og reflektere over korleis musikk skaper stemning når han blir brukt i ulike sosiale samanhengar

Undervegsvurdering