Musikk (MUS01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter 2. trinn

  • utøve eit repertoar av songleikar, songar og dansar henta frå den nære musikkulturen til elevane og frå kulturarven
  • utforske og eksperimentere med puls, rytme, tempo, klang, melodi, dynamikk, harmoni og form i dans, med stemmen og i spel på instrument
  • leike med grunnelementa i musikken gjennom lyd og stemme, lage mønster og setje saman mønstra til enkle improvisasjonar og komposisjonar, òg med digitale verktøy
  • formidle opplevingar av ulike musikalske uttrykk gjennom samtale og kunstnarlege uttrykksformer

Undervegsvurdering