Hva er nytt i musikk og musikk samisk?

Den viktigste endringen i musikkfaget er at læreplanen i større grad fokuserer på praktisk og skapende arbeid, og det praktiske skal stå i sentrum for det elevene skal lære.

 

Musikkfaget skal sette elevene i stand til å delta i musikalske praksiser og bruke musikk som ressurs i livet, både i og utenfor skolen. Faget legger til rette for å inkludere et mangfold av musikalske sjangre og stiler og et mangfold av måter å være engasjert i musikk på, i tillegg til dagens og framtidas musikkteknologi.

Elevene skal jobbe med kritisk tenkning og refleksjon, med utgangspunkt i praktisk arbeid med musikk, sang og dans. De skal utøve og lage musikk, og reflektere over det de gjør og tenke kritisk rundt opplevelse og kulturforståelse. Vi har lagt vekt på at elevene skal lære om sine egne skaperevner, og få mulighet til å uttrykke seg og forstå ulike musikalske uttrykk.

Musikkhistorie har fått noe mindre plass, samtidig som tematikk fra musikkhistorien skal knyttes til det praktiske arbeidet. Innhold i faget omfatter for eksempel musikk, sang og dans, sangleker og spill på instrumenter. Digitale arbeidsmåter er en naturlig del av musikkfaget, og elvene skal blant annet bruke programmering til å skape musikk.

De viktigste endringene i musikk er også oppsummert i denne filmen.