Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Kjerneelement

Helse og livsstil

Omsorg, relasjonar og tverrfagleg samarbeid

Etikk og teknologi