Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Fagrelevans og sentrale verdiar