Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)
Fagkodar

Vidaregåande opplæring

FagkodeTittel
HSF1006Helsefremjande arbeid
HSF1007Kommunikasjon og samhandling
HSF1008Yrkesliv i helse- og oppvekstfag
HSF1009Tverrfagleg eksamen, helse- og oppvekstfag, privatistar