Grunnleggjande ferdigheiterVg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03)

Munnlege ferdigheiter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Å kunne rekne

Digitale ferdigheiter