Engelsk programfag (ENG04‑02)
Kjerneelementer

Kommunikasjon

Språklæring

Møte med engelskspråklige tekster