Engelsk programfag (ENG04‑02)
Vurderingsordning

Standpunktvurdering

Eksamen for elever

Eksamen for privatister