Engelsk programfag (ENG04‑02)
Fagkoder

Videregående opplæring

FagkodeTittel
SPR3029Engelsk 1
SPR3030Engelsk 1, muntlig
SPR3031Engelsk 2
SPR3032Engelsk 2, muntlig