Gyldighet og innføringEngelsk programfag (ENG04‑02)

Kommende versjon

For Vg2

For Vg2 og Vg3