Hva er nytt i studiespesialisering?

Gjennom arbeid med fagene de velger vil elevene tilegne seg relevante kunnskaper og ferdigheter for å bli forberedt til videre studier.

Utdanningsprogrammet studiespesialisering omfatter to programområder og huser mange valgfrie programfag. Programfagene i engelsk, fremmedspråk, matematikk for realfag og matematikk for samfunnsfag er de første som er publisert, og de resterende programfagene kommer på høring til høsten.

Fremmedspråk programfag

Læreplanen i fremmedspråk programfag er felles for alle fremmedspråkene og gjelder i dag for 44 språk. Læreplanen må derfor fortolkes med utgangspunkt i hvert enkelt språks egenart. Læreplanen vektlegger kommunikasjon som det viktigste i faget, og det er synliggjort i kompetansemålene.

Engelsk programfag

Læreplanen i engelsk programfag har fått to nye programfag som erstatter dagens tre programfag. Læreplanen har fått en tydeligere progresjon fra fellesfaget. Programfagene vektlegger å lære mer om engelsk for å kunne lære videre på engelsk, og slik forberede elevene på videre studier.

Matematikk R og S 

Læreplanene i matematikk R og matematikk S bygger videre på fellesfaget matematikk og har fått en tydeligere progresjon fra matematikk i Vg1. Begge programfagene har fått en tydelig faglig profil og handler om å tilegne seg matematisk forståelse og å få kjennskap til de ulike praktiske anvendelsene av de matematiske verktøyene. Gjennom arbeid med matematikkfaget skal elevene bli gode problemløsere og forstå hvordan matematikk henter tett sammen med andre fagområder. Med innføringen av de nye læreplanene i matematikk åpnes det også opp for at elever i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi kan velge matematikkfagene som fordypningsfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!