Multifunksjonshemming

Barn og elever med multifunksjonshemming har vanligvis en kombinasjon av dyp eller alvorlig utviklingshemming og én eller flere funksjonsnedsettelser.

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner multifunksjonshemming, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.