Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn og elever som ikke kan kommunisere ved hjelp av tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 

Dere som jobber i barnehager og skoler bør ha kunnskaper om og ferdigheter i bruk av ASK. Dere må også anerkjenne at å snakke med ASK er like viktig og like verdifullt som å uttrykke seg med tale.

Når dere jobber med ASK, bidrar dere til at barnet utvikler et funksjonelt språk for livet.