Ervervet hjerneskade

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er medfødt, men som oppstår i løpet av livet. En ervervet hjerneskade kan føre til drastiske endringer, og kan gi utslag som kognitive, sosiale og emosjonelle vansker. 

Dere som jobber i barnehager og skoler bør ha kunnskap om ervervet hjerneskade, slik at dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.