Utviklingshemming

En utviklingshemming påvirker barn og elevers fungering på flere områder. Blant annet bruker de lenger tid enn andre på å lære kommunikasjon, språk, ferdigheter og kunnskap. Graden av utviklingshemming har stor betydning for tiden det tar å lære og utvikle nye ferdigheter.

Dere som jobber i barnehager og skoler bør vite hva som kjennetegner de ulike gradene av utviklingshemming, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.