Nedsatt hørsel

Med god tilrettelegging kan barn og elever med nedsatt hørsel langt på vei delta i fellesskapet i barnehagen og skolen. 

Dere som jobber i barnehager og skoler bør ha kunnskap om nedsatt hørsel, og hvordan dere best mulig kan tilrettelegge for det enkelte barnet eller eleven.

Rettigheter

Barn og elever med nedsatt hørsel har egne rettigheter i barnehageloven og opplæringsloven. 

Rettigheter for barn og elever med nedsatt hørsel

Tilrettelegge prøver og eksamen

Elever med nedsatt hørsel har rett til tilrettelagte nasjonale prøver, kartleggingsprøver og eksamener.

Tilrettelegge prøver og eksamen for elever med nedsatt hørsel

 

Statped har nyttige ressurser om nedsatt hørsel