Tegnspråk

Norsk tegnspråk brukes av døve, hørselshemmede og hørende som kan språket. Barn og elever som har nedsatt hørsel kan ha rett til opplæring i og på tegnspråk. Det er viktig at de får støtte på et tidlig tidspunkt, og den hjelpen de har krav på. 

Norsk tegnspråk er det offisielle tegnspråket i Norge, og som språklig og kulturelt uttrykk er det likeverdig med norsk. Norsk tegnspråk er ikke en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men ett av de mange språkene som brukes i Norge.

I likhet med andre nasjonaliteters tegnspråk uttrykkes norsk tegnspråk gjennom bruk av hender, ansikt, hode og overkropp, og oppfattes gjennom synet. Det har sin egen grammatikk og setningsoppbygging, og er ikke en visualisering av norsk skrift- og talespråk.

Mellom 16.000 og 20.000 personer i Norge snakker tegnspråk. 3000–5000 av disse er døve. De aller fleste som bruker tegnspråk er to- eller flerspråklige.

Tegnspråk i et inkluderende fellesskap

I barnehagen og skolen bør dere skape et språkmiljø der barnet eller eleven med nedsatt hørsel får utvikle tegnspråket sitt naturlig. I tillegg til ansatte med høy tegnspråkkompetanse, bør også resten av dere lære tegnspråk. Hvis dere i personalet er engasjert i tegnspråk vil ofte de hørende barna også ta til seg tegnspråket og synes det er morsomt. Dette skaper et godt og inkluderende miljø for barnet eller eleven som bruker tegnspråk.