Case skolemiljøsaker

Her finner du tre ulike situasjoner som kan handle om at en elev ikke har det trygt og godt. Disse situasjonene kan være utgangspunkt for diskusjoner og refleksjoner sammen med kollegaer. 

Her finner du ingen løsning men du vil finne en måte å håndtere saken på som kan gi deg løsninger. Det fins mange situasjoner som ligner, men dere må likevel undersøke hver sak nøye før dere velger tiltak. Husk å møte foresatte på en god måte og ta elevens subjektive opplevelse på alvor. Dere bør vurdere å sette inn tiltak på alle tre nivåer, individ, klasse og skolenivå. Uansett utfordring er det viktig å jobbe med felleskap og tilhørighet.