Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?

Følge med

Gripe inn

Varsle

Undersøke

Sette inn tiltak

Dokumentere