Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt eller fylkeskommunalt virkemiddel i arbeidet med komplekse og alvorlige mobbesaker i barnehager og skoler.

Veilederen er laget på bakgrunn av sluttrapporten "Beredskapsteam mot mobbing, samarbeid mellom voksne" utarbeidet av KS og FUG i 2016.