Hva skal skolen gjøre med digital mobbing?

Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke. Skolen har likevel et ansvar, hvis krenkelsene fører til at elevene ikke har det trygt og godt på skolen.

Barn trenger voksne de kan stole på, som de vet ikke blir sinte. Dette er avgjørende for at de skal søke hjelp når de gjør noe dumt eller opplever mobbing og ubehagelige ting på nett.

De fleste som blir mobbet på nettet, blir også mobbet på tradisjonelt vis. 

Skolen har et ansvar

Mobbing ved hjelp av mobiltelefon og på nett foregår mest utenfor skolen, men kan likevel påvirke hvordan eleven har det på skolen. Hvis en elev opplever å ikke ha det bra på skolen, plikter skolen å ta tak i problemet (aktivitetsplikten). Det betyr at skolen også kan ha et ansvar og må forholde seg til mobbing som skjer på nett og i sosiale medier, selv om dette skjer utenom skoletid. Digitale krenkelser skal, som andre saker, løses på samme måte som  andre mobbesaker tas tak i ved å følge med, gripe inn, varsle, undersøke saken og sette inn egnede tiltak.

Tips til hva skoler bør gjøre

 • ha oppdaterte planer med etiske spilleregler, nettvettsregler og forebygging mot digital mobbing.
 • lær elevene digital dømmekraft og godt nettvett.
 • lær elevene å ta vare på alle meldinger som inneholder trakassering, diskriminering og mobbing.
 • lag egne regler for bruk av mobil og internett i skolens ordensreglement.
 • følg opp de reglene dere lager og vær konsekvent i oppfølgingen.
 • samarbeid med foreldrene om nettvett og felles spilleregler.
 • ha oppmerksomhet på digital mobbing. Eksempelvis ved å sette inn flere tiltak samtidig mot enkelte elever, grupper eller skolemiljøet.

Hvem kan tiltakene rettes mot:

 • de som har mobbet andre digitalt
 • de som har blitt utsatt for digital mobbing
 • andre elever som har likt eller kommentert et innlegg
 • klassemiljøet, foreldregruppen

Ressurser om digital mobbing og digital kompetanse

Det finnes flere ressurser til barnehager og skoler som vil jobbe med digital mobbing og digital kompetanse: