Om videreutdanning for barnehagelærere

Finn informasjon om ordningen, målgruppe, studietilbud, endringer og frafall.

Hvem kan søke?

  • Barnehagelærere som er ansatt i en barnehage. Søkere må ha godkjent utdanning som barnehagelærer eller tilsvarende. Tilsvarende vil si annen grunnutdanning med tilleggsutdanning på 60 studiepoeng, jf. barnehageloven § 25 om pedagogisk bemanning.
  • Andre ansatte i barnehagen med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogisk leder ved å studere TiB (tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk), jf. barnehageloven § 25.

    Her kan du lese mer om hvilke utdanninger som, sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng), kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder: Utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen (udir.no)

Deltakere må jobbe i barnehagen i studieperioden.

Når barnehageeier (styrer i private barnehager) godkjenner en søknad til videreutdanning, bekrefter de samtidig at søker er i målgruppen for ordningen.

Disse er ikke en del av målgruppen for ordningen:

  • Ansatte i PPT, skoler og pedagogiske fagsentre
  • Ansatte i barnehager som søker grunnutdanning (barnehagelærer deltid, ABLU). Det kan være mulig å søke tilretteleggingsmidler for disse via statsforvalteren (tilretteleggingsmidler for lokalt prioriterte studier). Mer informasjon om denne muligheten finnes her.

Studietilbud

Barnehagelærere kan søke på tilbud i Udirs studiekatalog eller andre studietilbud som høgskoler eller universiteter tilbyr barnehagelærere. Når det gjelder studietilbud utenfor Udirs studiekatalog, innvilger Udir bare søknader til tilbud som er særlig rettet mot arbeid i barnehagen.

Barnehagelæreren kan bare søke på ett studietilbud. 

Utsettelser, endringer og frafall

Kompetanseutvikling i barnehager