Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering - samisk 2

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 2 skriftlig og én i samisk 2 muntlig.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 2 skriftlig og én i samisk 2 muntlig.

Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste nivået som eleven har i faget som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål.

Standpunktvurdering - samisk 3

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 3 skriftlig og én i samisk 3 muntlig.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i samisk 3 skriftlig og én i samisk 3 muntlig.

Der faget går over flere år, er det bare standpunktvurdering fra det øverste nivået som eleven har i faget som framkommer på kompetansebevis eller vitnemål.

Eksamen for elever – samisk 2

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i samisk 2. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elever kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i samisk 2. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk 2. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i samisk 2. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for elever – samisk 3

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i samisk 3. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i samisk 3. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i samisk 3. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnskoleopplæring for voksne.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen i samisk 2 eller samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Privatister skal gå opp til skriftlig og muntlig eksamen i samisk 2 eller samisk 3. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen for samisk 2 omfatter nivå 1-10. Eksamen for samisk 3 på Vg3 omfatter nivå 1-7.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven

Side 16 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!