Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 3

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere seg selv og fortelle om sin familie og slekt
 • forstå og formidle enkle beskjeder, spørsmål og informasjon på samisk
 • lytte til og forstå samtaler, historier og fortellinger
 • delta i samtaler om dagligdagse situasjoner
 • gi uttrykk for opplevelser og erfaringer
 • bruke tall til å angi priser, mengder og størrelser

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjengi det samiske alfabetet og uttale samiske språklyder
 • lese og forstå beskjeder og korte tekster
 • skrive meldinger og tekster om dagligdagse situasjoner
 • bruke ordbøker og annet oppslagsverk, digitale verktøy og andre hjelpemidler i egen språklæring

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive eget arbeid med å lære samisk og samtale om hvordan man lærer nye ord
 • utforske likheter og forskjeller mellom samisk og andre språk
 • samtale om eget møte med samisk barnelitteratur og samiske TV-programmer
 • bruke begrep om mat, råvarer og matlaging og samtale om samisk mat
 • bruke begrep om himmelretninger og samtale om samiske stjernebilder

Side 8 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!