Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 1

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, leke og eksperimentere med samiske språklyder
 • utforske og eksperimentere med ord, lyder, rim og regler
 • hilse, takke og presentere seg selv på samisk
 • gjenkjenne enkle ord, navn, begrep og korte setninger knyttet til dagligdagse situasjoner
 • sette sammen enkle ord til korte setninger
 • telle fra 1-20 på samisk, og bruke tallene i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke bokstaver og eksperimentere med samiske ord
 • gjenkjenne samiske bokstaver
 • lese og gjenkjenne korte ord

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om samisk språk og om situasjoner der det kan være nyttig å kunne samisk
 • oppleve og gjenkjenne språket gjennom joik, sanger, salmer, enkle fortellinger, eventyr, bilder, spill, tv-program og digitale verktøy

Side 6 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!