Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 5

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til andres fremføringer, stille spørsmål og uttrykke egne tanker og meninger
 • bruke språket aktivt i ulike språksituasjoner og i ulike sammenhenger og aktiviteter
 • samtale om aktuelle hendelser og saker
 • forstå og bruke tall i praktiske situasjoner
 • oversette enkle tekster muntlig

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og skrive tekster i ulike sjangrer
 • skrive og presentere erfaringer fra filmopplevelser og litteraturlesning
 • lage fortellinger ved å kombinere tekst og bilde og ved å bruke digitale verktøy
 • bruke begreper fra grammatikk og tekstbygging til hjelp i eget arbeid

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke termer knyttet til tradisjonelt arbeid og næringer
 • samtale om innhold og uttrykksmåter i samiske kunstarter
 • gjøre rede for samiske medier
 • lese tekster fra andre urfolk og kulturer og fortelle om sine leseopplevelser
 • bruke begrep som beskriver vær, værtegn, snø og føre

Side 10 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!