Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I samisk som andrespråk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i samisk som andrespråk er sentralt i utvikling av samisk språkkompetanse. Disse ferdighetene er viktige redskaper i arbeidet med å forstå og ta i bruk språket i stadig mer varierte og krevende sammenhenger. Muntlige ferdigheter innebærer både å kunne lytte og kunne tale og å kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon. Systematisk opplæring gjennom ulike muntlige aktiviteter, bidrar til utvikling av muntlige ferdigheter. Skriving er og en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på. Det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære.

Å kunne lese i samisk som andrespråk er en del av den praktiske språkkompetansen og innebærer at en kan lese med forståelse, utforske og reflektere over stadig mer krevende tekster. Å utvikle leseferdighet i samisk som andrespråk kan bidra til å styrke leseferdigheten generelt.

Å kunne regne i samisk som andrespråk innebærer generell begrepsutvikling, resonnement og problemløsning. Å forstå størrelser, mengder, beregninger og målinger utgjør også en del av språkkompetansen.

Å kunne bruke digitale verktøy i samisk som andrespråk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Digital ferdighet åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

Side 4 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!