Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 6

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, forstå og delta i spontane samtaler
 • presentere fra tverrfaglige temaer
 • fortelle om hendelser og historier
 • samtale om kjente og aktuelle temaer
 • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke begreper som hører til samisk telle- og regnemåte

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et variert utvalg av tekster
 • skrive fortellende og beskrivende tekster
 • vurdere egne og andres tekster
 • drøfte tekster fra forskjellige informasjonskilder
 • bruke digitale verktøy i egen språklæring

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om begrepet flerspråklighet og fortelle om fordeler ved å være flerspråklig
 • fortelle om særtrekk ved andre samiske språk
 • gjøre rede for samiske institusjoner og organisasjoner
 • lese og presentere litteratur om og av andre urfolk og kulturer

Side 11 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!