Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 8

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere hensiktsmessige strategier for å lære seg nye ord og uttrykk
 • mestre ulike muntlige framføringsformer
 • bruke språket i ulike situasjoner i stadig større grad og ta i bruk nye ord og uttrykk
 • innlede og lede en diskusjon
 • gjøre intervju og referere

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og presentere fra ulike fagtekster
 • skrive tekster og bruke ulike kilder og virkemidler
 • videreformidle informasjon fra ulike kilder og medier
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
 • lese og kommentere et utvalg av tekster, tolke og reflektere over innhold, form, formål og tema*

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan samisk språk forandrer seg ved internasjonalisering og påvirkning fra andre språk
 • gjøre rede for hvordan nye termer oppstår eller blir laget
 • samtale om arbeidsliv og yrker
 • diskutere nyheter og aktuelle hendelser
 • utforske og gjøre rede for samiske fortellertradisjoner
 • kommunisere om sentrale hendelser i språkområdets historie*
 • gjøre rede for samisk litteraturhistorie*

Side 13 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!