Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 2

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • leke og eksperimentere med språklyder og arbeide med uttale og intonasjon
 • lytte og forstå enkle samtaler og enkle fortellinger
 • fortelle noe om seg selv og andre på samisk
 • delta i enkle dagligdagse dialoger hvor man bruker enkle muntlige fraser for å forstå og for å bli forstått
 • samtale om tekst og bilde med enkle uttrykk
 • telle på samisk fra 1 til 100, og bruke tallene i kommunikasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese og skrive ord fra dagliglivet
 • gjenkjenne ord og uttrykk fra tekster
 • skrive beskjeder, ord og korte setninger
 • bruke digitale verktøy i skriftlig arbeid

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte til og delta i framføring av joik, sanger, salmer, rim, regler og dikt
 • bruke betegnelser på ukedager, måneder og de åtte årstider
 • samtale om hvilke samiske ord de allerede kan og i hvilke situasjoner de bruker samisk
 • bruke samiske benevnelser for klær og fortelle om likheter og forskjeller på kofter fra forskjellige områder i Sápmi/Sábme/Saepmie

Side 7 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!