Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 9

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en samtale i gang og anvende ulike strategier slik at kommunikasjonen skal fungere
 • diskutere, argumentere og gi uttrykk for egne oppfatninger og synspunkter
 • beskrive og vurdere egen framgang i arbeidet med å lære samisk
 • identifisere språklige likheter og forskjeller mellom samisk og norsk
 • gjøre rede for hvordan det muntlige språket avviker fra det skriftlige

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese, tolke og reflektere over innhold, form og formål i et utvalg av nyere tekster
 • produsere og fremføre egne tekster
 • bruke ulike presentasjonsformer ved fremleggelse av eget arbeid
 • skrive skjønnlitterære og sakspregede tekster
 • oversette tekster til samisk
 • kommunisere via digitale medier

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte forhold som påvirker språkbruk over tid
 • gjøre rede for det samiske språkets plass i den finskugriske språkfamilie
 • bruke medier i eget arbeid med språket
 • diskutere nyheter og aktuelle hendelser i Sápmi/Sábme/Saepmie
 • drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i dagens Sápmi/Sábme/Saepmie

Side 14 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!