Læreplan i samisk som andrespråk (SAS1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter nivå 4

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lytte, forstå og kunne føre enkle samtaler
 • bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke tall til å angi tid og datoer
 • delta i samtaler om praktisk arbeid i og utenfor skole
 • delta i samtaler om egne opplevelser og erfaringer
 • uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese tekster i ulike sjangere og bruke opplevelser som inspirasjon i eget arbeid
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler inntrykk
 • fremføre egne tekster for andre
 • bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster
 • bruke trykte og digitale ordbøker og oppslagsverk

Bevissthet om språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • delta i ulike aktiviteter hvor samisk blir brukt og lage og presentere fortellinger ut fra dette
 • oppleve og fortelle fra drama og teateroppsettinger
 • bruke naturbetegnelser og samiske stedsnavn
 • bruke egne erfaringer og tekster som beskriver to- og flerspråklighet som utgangspunkt for samtale
 • delta i samtaler om samiske tradisjonelle næringer

Side 9 Av 16

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!