Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte (NOR5-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2. årstrinn

Muntlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lytte, leke, og eksperimentere med lyder, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
 • utforske egen hørsel og lydoppfattelse
 • gjenkjenne, lytte og uttale eget og andres navn
 • gjenkjenne, lytte ut og knytte språklydene til munnstilling, skriftbilde og håndalfabetet
 • gjenkjenne, lytte ut og benevne tall på norsk
 • hilse, stille spørsmål og svare på enkle spørsmål
 • munnavlese og benevne sentrale dagligdagse begreper på norsk og tegnspråk
 • lytte og gi respons til andre i samtale og under framføring på norsk og tegnspråk
 • framføre enkle beskjeder og fortelle om opplevelser på norsk og tegnspråk

Skriftlige tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk
 • skrive bokstaver og eksperimentere med ord med egen håndskrift og på tastatur
 • bruke hele sanseapparatet til å trekke bokstaver sammen til ord
 • lese store og små trykte bokstaver
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse
 • bruke enkle lesestrategier for leseforståelse
 • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
 • forstå og skrive enkle ord, fraser og skape enkle tekster
 • uttrykke fantasi via skrift
 • bruke datamaskin og andre tekniske hjelpemidler til tekstskaping
 • finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing

Sammensatte tekster

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tekst, tegninger, bilder, tegnspråk, drama, rytmikk og bevegelse
 • uttrykke seg gjennom tegning, skriving og tegnspråk i forbindelse med lesing

Språk og kultur

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjøre rede for at norsk og tegnspråk er ulike språk og hvordan de brukes i ulike situasjoner
 • gjenkjenne og vise hvordan negasjoner, fortellende og spørrende setninger er forskjellige på norsk og tegnspråk
 • gjøre rede for innholdet i kjente eventyr

Side 6 Av 14

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!