Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KKM1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kommunikasjon og kultur 3

Kultur- og kommunikasjonsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon
  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer
  • analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer
  • drøfte sammenhengen mellom kulturelle verdier og kommunikasjonsformer innenfor og mellom kulturer

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon
  • gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser
  • gi eksempler på og drøfte ulike mediers muligheter og begrensinger for ulike former for kommunikasjon
  • analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
  • samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det
  • gjennomføre en presentasjon om kulturell identitet og/eller kulturforskjeller

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!