Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KKM1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kommunikasjon og kultur 2

Kultur- og kommunikasjonsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og tekst
  • analysere og drøfte hvordan kulturer utvikles og forandres gjennom kommunikasjon
  • gjøre rede for fenomenene tradisjon, modernitet og postmodernitet

Tekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer
  • forklare hvordan sjangermønstre i tekster utvikles og endres over tid
  • drøfte forholdet mellom tekst og virkelighet i fiksjonstekster og sakprosatekster
  • velge ut og bruke egnede analysemetoder fra ulike tekstteorier på forskjellige typer tekster
  • tolke tekster fra et bredt spekter av epoker og kulturer
  • gjøre rede for samspillet mellom ulike uttrykksformer, som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier
  • gjennomføre et selvvalgt skriftlig fordypningsarbeid i analyse av tekst og presentere det for et publikum

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!