Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KKM1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I programfaget kommunikasjon og kultur forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i kommunikasjon og kultur innebærer å presentere selvstendige faglige arbeider for et publikum og tilpasse valg av språklige og ikke-språklige uttrykksformer til den aktuelle situasjonen og målgruppa.

Å kunne lese i kommunikasjon og kultur innebærer å tilegne seg sammensatte tekster. Å lese sammensatte tekster innebærer å forstå komposisjon og struktur i ulike typer visuelle og auditive uttrykk, og samspillet mellom de involverte uttrykksformene.

Å kunne regne i kommunikasjon og kultur innebærer å identifisere geometriske former og matematiske symboler i tekster.

Å kunne bruke digitale verktøy i kommunikasjon og kultur innebærer å benytte ulike elektroniske medier til innsamling av informasjon og presentasjon av eget arbeid. Det betyr også å utøve kildekritikk og vurdere etiske spørsmål knyttet til personvern og opphavsrett i arbeidet med egne tekster.

Side 5 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!