Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Gyldighet og innføring

Gjeldende versjon

Kommunikasjon og kultur 1 (kompetansemål)

Kommende versjon

Kommunikasjon og kultur 2 (kompetansemål)

Kommunikasjon og kultur 3 (kompetansemål)