Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Timetall

Studieforberedende utdanningsprogram

TrinnTimer totalt
Kommunikasjon og kultur 1140
Kommunikasjon og kultur 2140
Kommunikasjon og kultur 3140