Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Fagenes relevans og sentrale verdier