Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Grunnleggende ferdigheter

Ingen valgte

Muntlige ferdigheter

Å kunne skrive

Å kunne lese

Digitale ferdigheter