Kommunikasjon og kultur (KKM01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter kommunikasjon og kultur 2

 • gjøre rede for
  og bruke
  teorier om diskurs, sjanger, estetikk, retorikk og litteratur
 • utforske
  og beskrive
  hvordan tekstkulturer utvikles og endres
 • analysere
  og sammenligne
  hvordan tekster blir komponert av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer
 • tolke
  og drøfte
  hvordan tekster bidrar til å skape, bevare og utfordre kulturers virkelighetsforståelse
 • utforske
  og analysere
  hvordan kulturelle normer og verdier uttrykkes gjennom kommunikasjon
 • analysere
  og drøfte
  hvordan endring i kommunikasjonsteknologi påvirker utforming og mottagelse av tekst
 • utvikle
  og presentere
  egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
 • planlegge
  og vurdere
  egen og andres kommunikasjon
 • planlegge
  , gjennomføre
  og presentere
  en sammenlignende analyse av et selvvalgt tekstutvalg
 • vurdere
  kilders relevans og troverdighet og bruke
  dem på en etterrettelig måte

Underveisvurdering

Standpunktvurdering