Læreplan i kommunikasjon og kultur - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (KKM1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kommunikasjon og kultur 1

Kultur- og kommunikasjonsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og reflektere over ulike måter å betrakte kultur på i et kommunikativt perspektiv
 • diskutere forholdet mellom kultur, individ og samfunn med utgangspunkt i konkrete ytringer
 • bruke redskaper fra kultur- og kommunikasjonsteorier i analyse av ulike kulturelle ytringer fra egen samtid

Tekst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhengen mellom tekst og samfunn med utgangspunkt i samtidstekster fra forskjellige deler av verden
 • analysere teksters kommunikative funksjoner
 • skape egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonssituasjoner
 • vurdere egne og andres tekster ved hjelp av teorier om språk og tekst

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn
 • gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon
 • analysere forholdet mellom en konkret kommunikativ aktivitet, situasjonen den foregår i, og de kulturelle og samfunnsmessige rammene for aktiviteten
 • drøfte eksempler på ulike utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon
 • presentere et emne, faglig eller kunstnerisk, tilpasset en gitt kommunikasjonssituasjon
 • vurdere kommunikative aspekter ved egne og andres presentasjoner og gi konstruktiv tilbakemelding til andre

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!