Bygg- og anleggsteknikk

2022 - 2023
Velg

Utdanningsprogram BA

S
Opplæring i skole
B
Opplæring i bedrift
1. år2. år3. år4. år5. årYrkesbetegnelse
Vg1
Vg2
Vg3
Vg3
Vg3
YrkesbetegnelseAnleggsgartnerFagbrev
YrkesbetegnelseAnleggsmaskinførerFagbrev
YrkesbetegnelseAnleggsrørleggerFagbrev
YrkesbetegnelseAsfaltørFagbrev
YrkesbetegnelseBanemontørFagbrev
YrkesbetegnelseBrønnborer fastlandFagbrev
YrkesbetegnelseFjell- og bergverksarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseVei- og anleggsfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseVeidrift- og veivedlikeholdsarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseBetongfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseMur- og flisleggerSvennebrev
YrkesbetegnelseIsolatørFagbrev
YrkesbetegnelseTaktekkerFagbrev
YrkesbetegnelseBlikkenslagerSvennebrev
YrkesbetegnelseIndustrimalerFagbrev
YrkesbetegnelseMalerSvennebrev
YrkesbetegnelseMalerSvennebrev
YrkesbetegnelseRenholdsoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseRørleggerSvennebrev
YrkesbetegnelseLimtrearbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseSnekkerSvennebrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i trelast- og limtreproduksjonFagbrev
YrkesbetegnelseFagoperatør i trelastfagetFagbrev
YrkesbetegnelseTrevaresnekkerSvennebrev
YrkesbetegnelseTømrerSvennebrev
YrkesbetegnelseMurerSvennebrev
YrkesbetegnelseStillasbyggerFagbrev
YrkesbetegnelseBrannforebyggerSvennebrev
YrkesbetegnelseByggdrifterFagbrev
YrkesbetegnelseByggmontørFagbrev
YrkesbetegnelseFeierSvennebrev
YrkesbetegnelseGlassfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseIsolatørFagbrev
YrkesbetegnelseRenholdsoperatørFagbrev
YrkesbetegnelseSteinfagarbeiderFagbrev
YrkesbetegnelseStillasbyggerFagbrev

Programområde