Bygg- og anleggsteknikk

Programområdekode: BABAT1----

Varighet: 1 År:

Tilhører utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk

Årstimer
Årstimer (ordinær):981
Årstimer (samisk):987
Årstimer (hørselshemmede):981
Programområdets navn på ulike språk
BokmålBygg- og anleggsteknikk
NynorskBygg- og anleggsteknikk
DavvisámegiellaHuksen- ja ráhkadusteknihkka
EnglishBuilding and Construction