På denne siden kan du lese om hvordan du kan følge opp og jobbe med resultatene fra nasjonale prøver.

Resultatene er en del av elevenes underveisvurdering. Sammen med annen informasjon dere har om elevenes læring, skal resultatene danne grunnlag for å tilpasse opplæringen. Dere skal bruke resultater fra prøver som grunnlag for å hjelpe elevene videre i sitt læringsløp.

Prøvene kan også inngå i vurderingsarbeidet.

Støtte til å jobbe med ferdigheter

Vi har laget støtteressurser som skal hjelpe skolen med opplæring i ferdighetene til elevene.

Resultater i PAS – prøver

PAS – prøver finner dere elevenes resultater. Her finner dere også støtte til å lese og tolke resultatvisningene.

Følg opp resultatene på skolen og i kommunen